1 yaşında olanda sizi əlləri ilə baslədi və təmizlədi. Bütün gecə ağlayıb onu yatmağa qoymayaraq təşəkkür etdiniz. 2 yaşında olanda sizə yeriməyi öyrətdi. Sizi çağıranda otaqdan qaçmaqla təşəkkür