OyunlarMinlerle Pulsuz Oyun Burada

Sənin üçün

İlk səni gördüyüm günü “ad günüm” saydım,
Səninlə görüşən gün iməkləyirdim.
Sevdiyimi deyəndə təzəcə dil açırdım,
Sevdiyini biləndə uçmağa çalışırdım.

Elə ki, aylar ötdü, illəri vurduq başa,
Anladım ki, səninlə ömür keçirdim boşa.
Daha mən o, deyildim yalanlarına uyan,
Uşaq kimi hər dəfə sözlərinə inanan.

Yalan üstə qurulan sevdamız belə bitdi,
1 yaş səninlə keçən həyatım sona yetdi.
Son səni gördüyüm gün xəstəliyim başladı,
Ayrılıb gedən zaman əzrayıl canımı aldı.

5 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *